Den stora faran med att den fria pressen kallas folkets fiende

Ibland kallas massmedia för den tredje statsmakten. Det har att göra med att en del av journalisters uppdrag är att granska makthavare, regering och riksdag. Ett grundläggande krav för att ett land ska benämnas som demokrati är att det ska finnas pressfrihet. Världsledare som Trump och Bolsonaro har flertalet gånger hävdat att pressen är folkets fiende och näst intill uppmuntrat till våld mot journalister som ifrågasätter påståenden. Bägge har också ifrågasätt huruvida vetenskaplig forskning i sin tur legitimerar falska nyheter. Det gör det också svårare för många att vara källkritiska, för om en president säger att något är sant, hur kan man då inte lita på vad som sägs? Då hamnar ansvaret för att granska fakta även på enskilda personer som inte har möjlighet att sätta sig ner och läsa forskningsrapporter.

Vilka konsekvenser kan det få när pressen kallas folkets fiende?

Hot mot journalister har ökat världen över. Det gäller även när det kommer till etablerade demokratier. När journalister hotas till livet och så även deras familjer så riskerar det att tysta journalister. Tystnar journalister så kommer falska nyheter öka vilket kan få katastrofala konsekvenser. Trump har under sin mandatperiod framfört 18 000 falska eller missvisande påståenden. Några av de farligaste är att vissa oprövade mediciner hjälper mot Covid-19 och han har till och med antytt att intag av desinfektionsmedel kan bota eller förhindra sjukdomen. Faktum är att i vissa grupper hade det redan innan spridits falska nyheter kring att inta mindre mängder rengöringsmedel eller att klorin botar eller lindrar sjukdomar. När dessa får stöd av makthavare ökar också deras trovärdighet. Kombinationen av att USA:s president kallar den fria pressen för lögnare och folkets fiende samt understödjer falska nyheter kan få dödliga konsekvenser. Därför blir källkritik allt viktigare men även svårare, för när man inte ens kan lita på att en av de mäktigaste ledarna i världen talar sanning, vem kan man då lita på?