Över 150 nya arter i Asien!

Hej! Dags för en liten glad nyhet på sidan. Klimatet och hotet om global uppvärmning är ju något som man ofta hör om numera och som ständigt är aktuellt men det finns fortfarande glädjande nyheter också som dyker upp någon gång vad gäller naturen och miljön.

Den blonda fladdermusen är en av de nya arterna. En annan är den coola gibbonapan Skywalker. Totalt har hela 157 nya arter blivit upptäckta i Mekongområdet som ligger i Asien. På världsnaturfonden WWF är man förstås mycket glad över detta. Det blir som en liten solstråle i en annars regnig värld med nya tråkiga besked om global uppvärmning.

WWF:s nya rapport kallas för New spieces in the block. I den berättas dels om en fladdermus med guldigt hår, en alvlik padda bland annat och även om en apa som någon har gett namnet Skywalker. En mal med form som en pannkaka är en annan ny art som man har lyckats upptäcka.

WWF tycker att det känns otroligt roligt att för en gångs skull kunna berätta om nya arter som upptäcks, inte endast om förlust av biologisk mångfald. WWFs rapporte Living Planet visar tyvärr att antalet ryggrradsdjur har minskat med 60 procent mellan år 1970 och 2014 vad gäller bestånden (inte vad gäller antalet arter som tur är!). Därför tycker Håkan Wirtén på WWF i Sverige att det känns extra viktigt att skydda de nya arter som man har funnit i Sydostasien.

Mekongdeltat och länderna omkring Mekongdeltat är ett område där ekonomin är på stark frammarsch men också ett område som är väldigt rikt på många arter. Den ekonomiska utvecklingen kan, om jorden och naturen exploateras, leda till att djurens naturliga livsmiljöer går om intet. Men trots att människorna breder ut sig och att skog huggs ner så lyckas forskare emellanåt hitta nya arter just i Mekongdeltat.

Ett delta är en plats där en eller flera floder rinner ut i havet. Mest känt är kanske Nilens delta i Egypten. Ordet “delta” har att göra med att ett områdes form liknar den grekiska bokstaven delta, som är den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet. Det har inget med deltagande att göra och uttalas inte på samma vis som det svenska ordet delta, som betyder att man deltar i något. Ett delta är en geografisk plats. Att delta är något man, ett verb.

Man beräknar att det runt Mekong idag finns och lever ett stort antal arter som är under hot att utrotas. Sedan år 1997, alltså för 21 år sedan, så har man upptäckt hela 2681 nya arter av fiskar, växter, däggdjur, fåglar, amfibier och reptiler.

Ytterligare en ny art är lerormen, eller “mud snake”, som är en läskig liten krabat. Den upptäckte man i vattendraget Salween River.