Vad kan hända när permafrosten smälter?

Klimatförändringarna är ett faktum och världen kommer allt närmare en farlig brytpunkt. Ett mål som satts är att förhindra att jorden värms upp med mer än 1,5 grader. Skulle temperaturen istället öka till 2 grader så riskerar det att utlösa en självförstärkande effekt. Än är det inte försent att nå målet men det krävs enorma omställningar. Det är såklart lätt att vara negativ men vi får inte glömma att det ibland också finns positiva nyheter. En sådan är att man hittat 150 nya djurarter vilket är enormt glädjande. Positiva nyheter behövs för att få ork att kämpa vidare.

Vad är permafrosten och varför är det så farligt när den smälter?

När det kommer till klimatet så värms jorden upp naturligt men genom att människan bidrar med bland annat utsläpp av koldioxid så går det snabbare. En farlig konsekvens som redan är ett faktum är att permafrosten smälter.

Permafrosten är ett tjockt lager med jord och is som är djupfryst året runt. Det är stora områden som är täckta av permafrost. Permafrosten är så djup att på vissa ställen i Sibirien och Arktiskt når den ner 700 meter. Permafrosten förhindrar att enorma mängder koldioxid och metangas tränger upp. Under permafrosten finns stora bassänger av bland annat metangas. Metangas ökar växthuseffekten 20 gånger snabbare än exempelvis koldioxid.

Uppvärmningen går snabbare på vissa platser

Uppvärmningen av jorden går snabbare i områden där det finns permafrost än i andra delar av världen. Sibirien hade nyligen temperaturer på 38 grader och den normala temperaturen tidigare var under 25 grader. Även vintrarna har varit mildare vilket gör att permafrosten inte fryser till som den ska. Förutom att växthuseffekten går snabbare än när permafrosten smälter så kan byggnader rasa vilket troligen är en av orsakerna till ett gigantiskt oljeutsläpp i en rysk flod. Det finns även andra risker när permafrosten smälter och temperaturer ökar. En sådan fara är att urgamla virus och bakterier släpps ut som det inte finns några vaccin mot.